2019 - kahekümne kaheksas lauluaasta

Proovid toimuvad 2 korda nädalas, dirigent on Ülle Sakarias

7. jaanuar, esimene proov

12. jaanuar, laululaager

19. jaanuar, üldlaulupeo naiskooride I eelproov ja ettelaulmine

23. veebruar, Tartu laulupeo eelproov

23. veebruar, XXV Tartu ja Tartumaa naiskooride laulupäeva kontsert TÜ aulas. Kava

24. märts, üldlaulupeo valikkooride I eelproov

26. märts üldlaulupeo naiskooride II eelproov ja ettelaulmine

18. mai, üldlaulupeo valikkooride II eelproov

25. mai, laululaager

25. mai, Tartu laulupeo II eelproov

8. juuni, TÜ AKNAK vilistlaskoori, Jõgevamaa segakoori "Serviti", Äksi segakoori ja EMÜ meeskoori "Gaudeamus" ühiskontsert "Laulurõõm - Ülle Sakarias 60 " TÜ haridusteaduste instituudi aulas, Salme 1a. Kava

16. ja 21. juuni, Ajastukontserdi 1969 proovid

21. juuni, Ajastukontsert 1969 TÜ staadionil. Kava. Fotod. Video

22. juuni, Tartu laulupeo läbimang

22. juuni, Tartu laulupidu, rongkäik ja kontsert Tartu laululaval. Kava. Fotod. Video

4. - 6. juuli, XXVII üldlaulupeo valikkooride ja kooride proovid Tallinna Lauluväljakul

6. juuli, XXVII üldlaulupeo rongkäik ja valikkooride kontsert "Õpetajale" Tallinna Lauluväljakul. Kava.

7. juuli, XXVII üldlaulupidu "Minu arm" Tallinna Lauluväljakul. Kava. Fotod.

11. august, kontsert Tbilisi Neitsi Maarja Taevassevõtmise katedraalis. Kava. Foto

16. august, kontsert Batumi Botaanikaaias. Kava. Foto.

21. september, kontsert Palamusekirikus. Kava

1. detsember, ENLS Tartu ja Tartumaa naiskooride advendikontsert "Taeva teel" Tartu Pauluse kirikus, kunstiline juht Ülle Sakarias; laulsime ühendkooris ja esitasime eraldi 3 laulu. Kava

18. detsember, Jõulukontsert Tartu Kolgata kirikus koos EMLS Tartu meeskoori ja Alatskivi Kunstide Kooli laululastega, dirigendid Made Ritsing ja Ülle Sakarias. Kava

2020 - kahekümne üheksas lauluaasta

8. jaanuar, esimene proov, koori sünnipäeva tähistamine

19. veebruar, kontsert Eesti Rahva Muuseumi sillaalal. Kava

3. märts, TÜ Akadeemilise Naiskoori sünnipäev, koorile tähtsate isikute mälestamine Raadi kalmistul

6.-7. märts, laululaager

11. märts, kontsert Tartu Ülikooli Omicumis. Kava

1. juuni, esimene proov pärast COVID-19 eriolukorda

15. juuni, hooaja lõpetamine Ihastes: proov, sünnipäevade tähistamine. Kavas: M. Härma "Lauliku lapsepõli", L. Veevo "Suvine tuul", P. Uusberg "Kõik mu ümber lauluks muutub", M. Amor "Päikese tõusu aegu", K. A. Herman "Oh laula ja hõiska", M. Härma "Ei saa mitte vaiki olla", R. Dubra "Laudate"

26. august, sühishooaja esimene proov, alustame tavapäraselt proovide ja hääleseadega.

25. oktoober, Veljo Tormise 90. Nai- js neidudekooride kontsert "Tasase maa laul" Tallina Lauluväljaku klaassaalis, osaleme ühendkooris. Kava

Oktoober, stendi- ja videonäituse "Juhatab Vaike Uibopuu" ettevalmistamine, Tartu Kultuurkapitali projektitoetus. Videonäitus UTTV-s.

31. oktoober, Vaike Uibopuu juubelikontsert "Oo, muusika!" TÜ aulas, laulame eraldija ühendkooris G. Ernesaks "Muusikale" V. Uibopuu juhatusel; kontserdi salvestasid UTTV ja Klassikaraadio. Foto

 

2021 - kolmekümnes lauluaasta

Kevadsemestril oli16 proovi ja 8 hääleseadetundi, neist osa kontakttundidena, osalt koroonaviiruse piirangute tõttu ZOOMis.

6. septembril alustasime sügishooaja proove

18. september osaleme üritusel "Laulame Eesti puhtaks". Laulsime Eesti Rahva Muuseumi viinaköögi laval ja koristasime parki; vt AK uudis: https://www.err.ee/1608343211/kumned-koorid-ule-eesti-koristasid-koduumbrust-laulu-saatel

31. oktoobril esinesime Vaike Uibopuu juubelikontserdil TÜ aulas

5. novembril oli laululaager Tartus

14. novembril laulsime laulame Kambja kirikus jumalateenistusel ja sellele järgnenud kontserdil. Kaastegevad Karmen Puis (sopran) ja Anna Humal orelil

15. detsember oli Jõulukontsert Tartu Kolgata kirikus, kaastegevad Alatskivi Kunstide kooli laululapsed, juhendaja Made Ritsing

19. detsembril laulsime Palamuse kirikus jumalateenistusel ja sellele järgnenud kontserdil