"Lahtilaulmine"
28.02 kell 18

ERMi silla-ala, A-sissepääs
tasuta


Koor laulab hääled lahti ja proovib seejärel laule, mis tulevad esitamisele naiskooride võistulaulmisel. 
Meie kontserdile pole vaja piletit osta. Kuid ERM on kolmapäeval lahti kella 20-ni ja seal on palju ilusaid näitusi, mille vaatamiseks tasub kindlasti ka pilet osta.

 

Kontsert "Helgus" 20. detsembril kell 18 Tartu Kolgata kirikus

Jõulu- ja muid laule laulavad TÜAN vilistlaskoor Ülle Sakariase juhatusel, EMLS Tartu meeskoor Made Ritsingu juhatusel ja Made laululapsed Alatskivi kunstide koolist, klaveril Märten Karm.

Sissepääs prii!

 

Kuulutus

Jätkame pärast puhkust oma 26. lauluaastat. Plaanis on osa võtta Tartu Maarja kiriku toetuseks korraldatavast maratonlaulupäevast 11. novembril, mil naiskoorid annavad kontserdi kell 12 Jaani kirikus, meeskoorid kell 16 Peetri kirikus ja segakoorid kell 19 Pauluse kirikus.

Detsembris on tulemas jõulukontsert, märtsi algul võistulaulmine ja 2. juunil Uma Pido Võru Kubijal.

Oodame ka uusi lauljaid oma ridadesse esmaspäeviti, 11., 18. või 23. septembril kell 18 peahoone aud 232.