Tartu Ülikooli Akadeemilise Naiskoori VILISTLASKOORi

KONTSERT
Eesti Rahva Muuseumi sillaalal

kolmapäeval, 19. veebruaril 2020 kell 18.30

dirigent  ÜLLE SAKARIAS
hääleseadja  KARMEN PUIS

Miina Härma         Lauliku lapsepõli
rahvaluule

Charles Gounod    O, salutaris hostia

Cyrillus Kreek       Ma tulen hilja
Ernst Enno

Andres Lemba      Haned-luiged
Ly Seppel

Lembit Veevo       Suvine tuul
Juhan Liiv

Rihards Dubra     Laudate …

Veljo Tormis       Kaks osa tsüklist „Kiigelaulud“:
rahvaluule          1. Kitsas kiik (Muhu)
                         5. Kiigel kartlik (Harju-Jaani)

Seto viis             Kergotamine
rahvaluule; sdn ansamblile Zetod: Kristjan Priks;
sdn naiskoorile: Kristel Laas