1992. aasta 6. jaanuari Postimehes kirjutas Ene Puusemp:

Ei saa naised vaiki olla
Eesti rahva esimesest üldlaulupeost möödub 1994. aastal 125 aastat. Linnas ja maal tegutsevad koorid tähistavad seda jälle üldlaulupeoga. Siis võib tagasi vaadates öelda, et 125 aasta jooksul on eesti rahval olnud 22 suurt ülemaalist kokkutulekut, kes osalenud seal lauljana-mängijana, kes kuulajana.
Nagu kuulda on, ei saa rahulikult ja vaiki olla ka kontsertkooride vilistlased. Kui seisus ei võimalda aktiivne tegevlaulja olla, siis suurde laulupeokoori tahetakse ometigi kuuluda. Ja just nii ongi otsustanud Tartu Ülikooli Akadeemilise Naiskoori vilistlased: tuleme ja saame kokku laulupeokoorina, õpime selgeks 1994. aasta ühendpeo kava. Huvilised kogunevad kolmapäeval, 8. jaanuaril kell 19 Riia 15. Maakonnavalitsus loovutab harjutusajaks oma saali. Esialgne plaan on käia koos kord nädalas kolmapäeva õhtul.

Nii saigi alguse kunagi ülikooli akadeemilises naiskooris laulnutest koor, kes jäi koos käima mitte üksnes üldlaulupeol osalemiseks vaid koos musitseerima pikkadeks aastateks. On osaletud ka järgnevatel üldlaulupidudel, Tartu laulupidudel, ENLS-i korraldatud naislaulupäevadel, Tartu ja Tartumaa laulupäevadel ning korraldatud oma koori kontserte. Jõulukontserdid on traditsiooniliselt koos EMLS-i Tartu Meeskooriga, millele järgneb tavaliselt meeleolukas koosviibimine. Koos ette võetud reisidel on lauluviis üles võetud õhtustel koosolemistel ja juhust kasutades proovitud ka kirikute akustikat.

 

Et anda hea kontsert, mida naudivad nii lauljad kui kuulajad, on vaja hoolsalt harjutada. Meie kauaaegne dirigent Vaike Uibopuu, andes edasi oma õpetaja Rudolf Jõksi teadmisi, tegeles pidevalt läbi aastate lisaks täpsete nootide olemasolu nõudmisele ka lauljatele hääle õige tekitamise tehnika õpetamisega, jagas oma oskusi ja tähelepanekud oma õpilastele, keda kaasas töösse meie kooriga. Tööd on tehtud nii koori kui häälerühma kõlapildi ühtlustamiseks ning hääleseadet on tehtud ka individuaalselt.

Päeva väsimuse ja trotsi peletab tavaliselt dirigendi innustav suhtumine, laulmine ise ning hea ja sõbralik seltskond.